NPN晶体管

VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) Ic(mA) HFE(MIN) HFE(MAX) PD(mW)
型号 图片 封装形式 规格书 沟道类型集电极基极电压集电极-发射极电压发射极-基极电压集电极电流放大倍数 (最小)放大倍数 (最大)耗散功率
VCBO(V)VCEO(V)VEBO(V)Ic(mA)HFE(MIN)HFE(MAX)PD(mW)
2SC1162 TO-126 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1162.pdf NPN35355250060320750
2SC1623 L4 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1623.pdf NPN6050510090180200
2SC1623 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1623-SOT-323.pdf NPN6050510090600200
2SC1623 L5 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1623.pdf NPN60505100135270200
2SC1623 L6 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1623.pdf NPN60505100200400200
2SC1623 L7 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1623.pdf NPN60505100300600200
2SC1766 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1766.pdf NPN50505200070240500
2SC1815 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC1815_SOT-23.pdf NPN60505150130400200
2SC2073 TO-220 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2073.pdf NPN15015051500401401500
2SC2314 TO-126 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2314.pdf NPN75455100060320750
2SC2411 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2411.pdf NPN4032550082390200
2SC2412 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2412 _SOT-23.pdf NPN60507150120560200
2SC2688 TO-126 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2688.pdf NPN3003005200402501250
2SC2712 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2712_SOT-23.pdf NPN6050515070700150
2SC2714 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2714_SOT-23.pdf NPN403042040200100
2SC2873 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2873_SOT-89.pdf NPN50505200070240500
2SC2881 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2881_SOT-89.pdf NPN120120580080240500
2SC2883 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2883_SOT-89.pdf NPN303051500100320500
2SC2884 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC2884.pdf NPN35305800800320500
2SC3149 TO-220 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC3149.pdf NPN900800750010402000
2SC3356 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC3356-SOT-323.pdf NPN2012310050300200
2SC3356 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC3356_SOT-23.pdf NPN2012310050300200
2SC3357 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC3357_SOT-89.pdf NPN20123100202501200
2SC3650 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC3650.pdf NPN30251512001203200500
2SC4081 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC4081.pdf NPN60507150120560200
2SC4097 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC4097.pdf NPN4032550082390200
2SC4098 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC4098.pdf NPN402555056270200
2SC4102 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC4102.pdf NPN120120550180560200
2SC4115 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC4115.pdf NPN40206300060560500
2SC4116 SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SC4116.pdf NPN6050515070700100
共 129 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
前往