TVS二极管

VRWM(V) VBR(V) VBR(V) VC(V) IR(µA) IPP(A) PPPM(W) PD(W)
型号 图片 封装形式 规格书 工作电压(最高)击穿电压(最小)击穿电压(最大)箝位电压(最大)反向漏电流最大反向浪涌电流峰值脉冲功率耗散功率
VRWM(V)VBR(V)VBR(V)VC(V)IR(µA)IPP(A)PPPM(W)PD(W)
SMAJ5.0 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440_SMA.pdf 56.47.39.680041.674001
SMAJ5.0A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 56.479.280043.484001
SMAJ6.0 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 66.678.1511.480035.094001
SMAJ6.0A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 66.677.3710.380038.834001
SMAJ6.5 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 6.57.228.8212.350032.524001
SMAJ6.5A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 6.57.227.9811.250035.714001
SMAJ7.0 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 77.789.5113.320030.084001
SMAJ7.0A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 77.788.61220033.334001
SMAJ7.5 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 7.58.3310.214.310027.974001
SMAJ7.5A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 7.58.339.2112.910031.014001
SMAJ8.0 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 88.8910.9155026.674001
SMAJ8.0A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 88.899.8313.65029.414001
SMAJ8.5 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 8.59.4411.515.91025.164001
SMAJ8.5A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 8.59.4410.414.41027.784001
SMAJ9.0 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 91012.216.9523.674001
SMAJ9.0A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 91011.115.4525.974001
SMAJ10 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1011.113.618.8521.284001
SMAJ10A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1011.112.317523.534001
SMAJ11 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1112.214.920.1119.94001
SMAJ11A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1112.213.518.2121.984001
SMAJ12 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1213.316.322118.184001
SMAJ12A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1213.314.719.9120.14001
SMAJ13 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1314.417.623.8116.814001
SMAJ13A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1314.415.921.5118.64001
SMAJ14 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1415.619.125.8115.54001
SMAJ14A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1415.617.223.2117.244001
SMAJ15 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1516.720.426.9114.874001
SMAJ15A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1516.718.524.4116.394001
SMAJ16 SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1617.821.828.8113.894001
SMAJ16A SMA(DO-214AC) http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/SMAJ5.0-SMAJ440-SMA.pdf 1617.819.726115.384001
共 774 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 26
前往